Priser reguleret pr. 1. oktober 2023

Priser og tillæg

 

 

Tolkning for handicappede i erhverv

Se gældende priser og tillæg på https://www.lovtidende.dk/api/pdf/216203 § 24
 

 

Tolkning i anden sektor

Timepris er kr. 745,- plus evt. relevante tillæg.

Kørselstillægget afregnes som et engangsbeløb pr. opgave og afregnes efter følgende:

0-25 km fra Tolkboe.dk afregnes til kr. 305,-

25-75 km fra Tolkboe.dk afregnes til kr. 715,-

Over 75 km fra Tolkboe.dk afregnes til kr. 1155,-

 

 

Relevante tillæg

Tolkning i weekend og på helligdage udgør et tillæg på kr. 185,-

Tolkning mellem kl. 17 og kl. 07 udgør et tillæg på kr. 98,-

Tolkning af særligt krævende tolkninger udgør et tillæg på kr. 155,-

 

 

Akutte tolkninger

Akutte tolkninger rekvireres hos Tolkboe.dk på 31334353. Akutte tolkninger afregnes for minimum 4 timer plus relevante tillæg.