Jeg tilbyder

Tegnsprogsundervisning

Med afsæt i min uddannelse som folkeskolelærer tilbyder jeg undervisning i tegnsprog/tegnstøttet 

kommunikation og tegndansk både til private og på arbejdspladser/institutioner med døve ansatte.

Kontakt mig for yderligere info.

Referencer:

 • Personale i SFO
 • Kollegaer til døve ansatte på arbejdsplads i plejesektoren
 • Kollegaer til døve ansatte på arbejdsplads i produktionsvirksomhed
 • FOF Odense

Kommuner, skoler og institutioner

 • Tolkning på arbejdspladser
 • Samtale i offentlige instanser 
 • Skole/hjem samtaler i folkeskole
 • Vuggestue, børnehave og SFO

Hospital

 • Skadestue/Modtagelse
 • Indlæggelse
 • Ambulante undersøgelser og samtaler
 • Fødsler

Uddannelse

 • Gymnasiale uddannelser
 • Erhvervsuddannelser
 • Universitetsuddannelser
 • AMU-kurser
 • Diplomuddannelser

Jeg samarbejder med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) og er underleverandør hos Signatolkene.

Sociale aktiviteter

 • Kirkelige handlinger eks. dåb, konfirmation, bryllup, bisættelse
 • Sundhed eks. læge, psykolog, speciallæge, fysioterapi, diætist
 • Justits eks. advokathjælp, kørekort
 • Private arrangementer 
 • Puljer eks. større private fester, fritidsaktivitet i sæson, private sundhedstilbud

Jeg samarbejder med Den Nationale Tolkemyndighed (DNTM) som
underleverandør for Signatolkene.

 

Døvblinde

 • Ledsagelse 
 • Tolkning jf. punktet Sociale Aktiviteter

Fjerntolkning

 • Jobcenter
 • Hospitalsregi