Døv

Hørende

Tolkboe.dk er et enkeltmandsfirma, der startede den 1/1-2008

 • Uddannet som tegnsprogstolk siden 2004 og har derfor stor erfaring.
 • Uddannet fjerntolk i foråret 2013.
 • Uddannet retstolk i foråret 2016.
 • Uddannet døvblindetolk 2021.
 • Jeg tolker til tegnsprog, tegnstøttet kommunikation (TSK), taktiltolkning for døvblinde og fjerntolkning.
 • Jeg tolker fra dansk, engelsk, tysk, norsk og svensk.

Tolkboe.dk lægger stor vægt på

 • Loyalitet
 • Fleksibilitet
 • Åbenhed og hjælpsomhed
 • Mødestabilitet
 • At overholde tavshedspligten
 • Et tæt samarbejde med andre selvstændige for at sikre dækning af opgaver