Priser reguleret af CFD pr 1. april 2019

Zone 1

670,00 kr. pr. tolketime

<25 km
Fra kontoret Tolkboe.dk

Zone 2*

905,00 kr. pr. tolketime

25-75 km
Fra kontoret Tolkboe.dk

Zone 3*

1010,00 kr. pr. tolketime

75< km
Fra kontoret Tolkboe.dk

Tillæg

Aften- og nattillæg (17-07)
84,00 kr. pr. tolketime

Weekend- og helligdagstillæg
158,00 kr. pr. tolketime

Særligt krævende opgaver **
132,00 kr. pr. tolketime

Akut tolkning 
Min. 4 timer til gældende takst samt relevante tillæg.

*
Tillæggene for zone 2 og 3 opkræves for de første fire timer pr. tolk på opgaven. Resterende timer opkræves efter zone 1.

** 
Der bliver opkrævet tillæg på tolkninger med et mere komplekst fagligt indhold. Eksempelvis møder med mange brugere/deltagere, taktile tolkninger, tolkning af konferencer, fremmedsprogstolkninger, retstolkninger, performancetolkninger og kirkelige handlinger etc.