Betingelser

Betingelser

Tolketimer opkræves pr. påbegyndt halve time, dog min. én time. Hvis tolkningen trækker ud over den planlagte/bestilte tid, opkræves der betaling på +50% i henhold til aktuel takstzone for hver påbegyndte halve time. Indebærer tolkningen merudgift såsom entrébillet og lignende, betales denne merudgift af tolkebrugeren.

Ved tolkninger i udlandet laves der en specifik kontrakt, som beskriver vilkår og aftaler for tolken samt refusion af rejsetidsudgifter. Øvrige udgifter som transportudgifter, ophold samt diæter i henhold til statens regler, skal dækkes udover tolketaksten.

Afbestilling

Afbestilles en planlagt tolkning senere end tirsdag kl 12 i ugen før den aftalte tolketid, vil der blive opkrævet fuld betaling jf. den pågældende zone.

Afbestilling skal ske til Marlene Boe:

Mail:
Kontakt@tolkboe.dk

Telefon / SMS:
31 33 43 53